Nieuws

Vragen over toerit A12

Vragen over toerit A12

Bij oprit 23 naar de A12 richting Utrecht is de situatie gewijzigd van 2 naar 1 baan bij het stoplicht. Dit zorgt al binnen een dag in drukke tijden voor problemen, klachten en opstoppingen bij het stoplicht. Op drukke tijden kunnen opstoppingen oplopen tot wel twee...

Lees meer
ProVeenendaal op bezoek bij de brandweer

ProVeenendaal op bezoek bij de brandweer

Woensdagavond 27 februari hebben raads- en commissieleden, bestuursleden en fractievolgers van ProVeenendaal een werkbezoek gebracht aan de brandweer van Veenendaal. Wij werden welkom geheten door de enthousiaste postcommandant Frank de Wit. Nadat de koffie en het...

Lees meer
Model Veenendaal 2.0

Model Veenendaal 2.0

De weg naar Model Veenendaal 2.0 of zoals het eigenlijk heet Model Veenendaal 2020 gaat niet vanzelf. Terecht, het gaat ook ergens over. De uitgangspunten voor ProVeenendaal zijn de volgende :ProVeenendaal is van mening dat er een (sociaal) vangnet moet zijn voor alle...

Lees meer
Werkbezoek ProVeenendaal bij GVVV

Werkbezoek ProVeenendaal bij GVVV

Een afvaardiging van ProVeenendaal heeft donderdagavond 31 januari jl. een werkbezoek gebracht aan voetbalvereniging G.V.V.V. Onze afvaardiging bestond uit het raadslid Nelleke Roelofsen, schaduw-raadslid Henri Pabst-Van ‘t Slot, fractievolger Henk Heijting en lid Jan...

Lees meer
ProVeenendaal verwerpt de omstreden Nashville-verklaring!

ProVeenendaal verwerpt de omstreden Nashville-verklaring!

ProVeenendaal kan zich op geen enkele manier vinden in de artikelen die in die verklaring beschrijven hoe om te gaan met homoseksuele of transgenderidentiteit en nemenhier dan ook krachtig afstand van. In Veenendaal wordt donderdag een nieuwe burgemeester benoemd van...

Lees meer
Raad aan het stuur bij Integraal Veiligheidsplan

Raad aan het stuur bij Integraal Veiligheidsplan

Scheidend burgemeester Zoon heeft als afscheidscadeau het Veiligheidsplan aan de raad aangeboden. Dit plan gaat gelden voor 4 jaar. Naar mening van ProVeenendaal willen we dit plan over 2 jaar evalueren aangezien de tijd niet stil staat en we vanaf januari een nieuwe...

Lees meer
Mogelijk OZB verlaging komt in beeld voor verenigingsleven

Mogelijk OZB verlaging komt in beeld voor verenigingsleven

ProVeenendaal heeft, nadat de tweede kamer de mogelijkheid heeft geschapen om gedifferentieerde tarieven te hanteren als het gaat om de OZB, samen met CDA en DENK een motie ingediend om een mogelijke verlaging van de OZB voor alle organisaties waar vrijwilligers...

Lees meer
Hoogbouw in Veenendaal

Hoogbouw in Veenendaal

Natuurlijk is Veenendaal geen Rotterdam met gebouwen boven 150 meter – dat wil ProVeenendaal ook niet. Maar het is wel een feit dat als we de voorzieningen op langere termijn op nivo willen houden we als gemeente moeten groeien. Met een groeiende vraag naar woningen...

Lees meer